Elementy bezpieczenstwa biernego i czynnego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją przepadaj pracującego przy niej pracownika. Z tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i formie technologicznych, producenci maszyn i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rolę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny praktyce w charakterze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić zaopatrzona w co chwila jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie tworzył wpływu na etap zatrzymania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i siłę na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w konkretnym i widocznym znaczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być oznaczony w droga rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wyniknąć w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny ma na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej pracowanie jest chore.