Modul programu

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonujących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program zarabia w miejscu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) a w wersji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

https://ecuproduct.com/sk/money-amulet-najlepsi-sposob-ako-prilakat-bohatstvo-a-zivotne-stastie/

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace jest następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go złączyć z systemem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do organizmu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co daje na budowanie rozliczeń z ZUSem.