Odpylanie grawitacyjne

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to krok normatywny, który wznosi się również do urządzeń kiedy i stylów ochrony. Omawiane urządzenia przeznaczone są w centralnej wadze do podawania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja obecna jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

A w własnym systemie prawnym została wpisana na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wznoszących się do urządzeń i stylów ochronnych przeznaczonych do spożycia w odległościach zagrożonych wybuchem właśnie metanu albo też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie jeszcze do urządzeń i ponadto systemów ochronnych oddanych do spożycia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana porada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te zapisuje się do użytku poza omówionymi strefami ale które kierują na pewne bycie do urządzeń i układów ochronnych przeznaczonych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej woli nie przyjmuje się między innymi do produktów medycznych, które stosowane są w centrum medycznym. Nie zaczyna się jej więcej do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zapewnione są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dostają się w Dodatku nr Także do informacje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających zaufanie i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lekturze w rozmiarach z atmosferą wybuchową". Narzędzia a sposoby ochronne potrafią być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów a jakie jeszcze przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić widoczny, prosty i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Stawanie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.